توزیع گل میخ چدنی

توزیع انواع گل میخ چدنی

گل میخ چدنی یکی از انواع تجهیزات ترافیکی برای مشخص نمودن محدوده ی مسیر های تردد در جاده های شهری و برون شهری مورد استفاده قرار می گیرد. با توجه به کاربرد گسترده

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید